Professionaliseren van de medezeggenschap

OR-ondersteuning

Herkent u deze uitdagingen?

De OR kan invloed uitoefenen op belangrijke besluiten in een organisatie. Zo heeft de Ondernemingsraad adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en het informatierecht. Hoewel het besluitvormingsproces een belangrijke rol speelt bij het beschermen van de rechten van werknemers en het bevorderen van een positief werkklimaat, kan het ook te maken krijgen met uitdagingen. OR-ondersteuning door Support AS kan u daarmee helpen. 

Voordelen van OR-ondersteuning

Een OR-ondersteuner brengt specifieke kennis en expertise mee op het gebied van medezeggenschap, arbeidsrecht en arbowetgeving. Ze zijn op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en kunnen de OR helpen bij het begrijpen en naleven van deze regels. Daarnaast kunnen ze adviseren over ‘best practices’ en actuele ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap.

OR-werkzaamheden kunnen soms complex en omvangrijk zijn. Een OR-ondersteuner kan helpen bij het structureren en organiseren van de werkzaamheden van de OR. Ze kunnen ondersteunen bij het opstellen van de agenda, het voorbereiden van vergaderingen, het verzamelen van relevante informatie en het opstellen van notulen. Dit zorgt voor een gestroomlijnd proces en verhoogt de efficiëntie van de OR.

Een OR-ondersteuner kan fungeren als procesbegeleider tijdens OR-vergaderingen en overlegmomenten. Ze kunnen zorgen voor een ordelijk verloop van de vergaderingen, het bewaken van de agenda, het stimuleren van participatie en het waarborgen van een constructieve discussie. Dit draagt bij aan effectieve besluitvorming en een goede samenwerking binnen de OR.

Een OR-ondersteuner kan een belangrijke rol spelen bij het faciliteren van communicatie tussen de OR, het management en de achterban. Ze kunnen ondersteunen bij het opstellen van communicatiemiddelen, zoals nieuwsbrieven, informatiebulletins of online platforms. Dit bevordert de transparantie, zichtbaarheid, betrokkenheid en begrip bij alle betrokken partijen.

Door de ondersteuning van een ambtelijk secretaris kan de OR als geheel professionaliseren. Ze kunnen de OR-leden trainen en coachen in relevante vaardigheden, zoals vergadertechnieken, onderhandelingsvaardigheden en communicatievaardigheden. Dit versterkt de capaciteiten van de OR en verbetert de kwaliteit van de medezeggenschap in een organisatie.

OR-ondersteuning met een doelgerichte aanpak

Professionalisering van de medezeggenschap in een organisatie“, dat is het doel! Support AS heeft een eigen werkwijze ontwikkeld om dit te bereiken. Ontdek hier alle stappen en bekijk de volledige aanpak om een duidelijk inzicht te krijgen hoe de samenwerking verloopt. 

Kennismaking
Doelen stellen
Kennismaking
Het OR- secretariaat
Overzicht creëren
Het OR- secretariaat
Het OR-regelement
Actualiseren
Het OR-regelement
Eerlijke medenzeggenschap
Succesvolle OR-verkiezingen
Eerlijke medenzeggenschap
Scholing
Ondersteuning en opleiden
Scholing
Communicatie
Vergroten van de zichtbaarheid
Communicatie
Heldere verslaglegging
Het jaarverslag
Heldere verslaglegging
Betere besluitvorming
Effectief samenwerken
Betere besluitvorming
Een warme overdracht
De solide basis voor de toekomst
Een warme overdracht

OR-ondersteuning...

Neem direct contact op

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA en de Privacy Policy en Terms of Service van Google zijn van toepassing. Wilt u weten hoe we met uw gegevens om gaan? Bekijk onze Privacyverklaring.