Krijg grip op de medezeggenschap in uw organisatie

Ontlasten

Zorg voor een efficiënt werkklimaat

Professionaliseren

Kennis en expertise in de OR

Verbinden

Nastreven van gezamenlijke doelen

Ondersteuning op maat voor uw Ondernemingsraad

Heeft uw organisatie hulp nodig bij het organiseren van de medezeggenschap? Support AS helpt de Ondernemingsraad te professionaliseren en optimaliseert de relatie met de bestuurder door de inzet van OR-ondersteuning met een ambtelijk secretaris.

OR-ondersteuning

Een doelgerichte aanpak

Onze referenties

Samen werken aan succes

Het doel van OR-ondersteuning is heel duidelijk. “Professionaliseren van de medezeggenschap in een organisatie“.

Een belangrijke factor voor een professionele medezeggenschap is wederzijds vertrouwen. Zo moet het bestuur kunnen vertrouwen op de kennis en expertise van de OR, en deze serieus nemen bij de besluitvorming. De OR heeft op zijn beurt vertrouwen nodig dat de aangeleverde input serieus wordt genomen.

Dit wordt bereikt door open en transparant te communiceren, te investeren in kennis en expertise en een cultuur te creëren waarin ideeën en feedback worden gewaardeerd en aangemoedigd. Hiermee investeert u in de ontwikkeling en groei van de OR.

Support AS onderscheidt zich door mede te focussen op het individu in de Ondernemingsraad en het OR-lid in zijn of haar kracht te zetten. Dit betekent dat je de kwaliteiten en vaardigheden erkent en hen de ruimte geeft om deze te ontwikkelen en te benutten. Zo helpt Support AS Ondernemingsraden verder.

Jaar ervaring
0 +
Inzet
0 %
Organisaties geholpen
0 +

Nieuwsartikelen

Een ondernemingsraad (OR) speelt een cruciale rol in het bevorderen van medezeggenschap en het behartigen van de belangen van werknemers binnen een organisatie. Deze wettelijk verplichte structuur stelt werknemers in staat om actief deel te nemen aan besluitvormingsprocessen die hun werkomgeving beïnvloeden. In dit artikel zullen we de belangrijkste rechten van een ondernemingsraad bespreken, waardoor zowel werknemers als werkgevers een beter begrip krijgen van de waarde en functie van een OR.